Límits de velocitat per a caravanes i autocaravanes en 2019

Límits de velocitat per a caravanes i autocaravanes en 2019

L’any 2018 acaba amb una modificació important per als límits de velocitat en caravanes i autocaravanes. I és que el nou Reial decret 1514/2018 del 28 de desembre modifica el reglament general de circulació del 2003. Redueixen la velocitat en les carreteres convencionals amb l’objectiu de baixar la taxa de sinistres modificant tres blocs:

  1. Turismes, motocicletes, *autocaravanes de MMA fins a 3.500 Kg i pick-ups
  2. Camions, tractocamiones, furgonetes, autocaravanes de MMA superior als 3.500 Kg, vehicles articulats, automòbils amb remolc i resta de vehicles.
  3. Autobusos, vehicles derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables.

Nous límits de velocitat per caravanes i autocaravanes 2019

Es redueixen així els vehicles a tres tipus i les vies a dues, sent autopistes i autovies. Les carreteres convencionals igualen els límits sense que els afecti l’ample de voral. És a dir, és igual que siguin nacionals, comarcals o locals.

Amb aquests dos tipus de vies es modifica el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 48 del Reglament General de Circulació de 2003, que abans parlava fins a de deu diferents possibilitats segons vies i vehicles, incloent la diferència entre automòbils amb remolc amb més o menys de 750 Kg de MMA, i que ara se simplifica de la següent manera:

  • En autopistes i autovies: 120 Km/h per al primer bloc de vehicles; 90 per al segon; i 100 per al tercer.
  • En carreteres convencionals: 90 Km/h per al primer bloc de vehicles; 80 per al segon; i 90 per al tercer

Per a caravanes desapareix la diferència de límits de velocitat per a caravanes de més de 750 Kg de MMA i les de menys, estant en una mateixa categoria, que coincideix amb els camions, furgonetes i resta de vehicles.

Les autocaravanes amb una MMA de fins a 3.500 Kg ara poden circular a la mateixa velocitat que els turismes i motocicletes. Les autocaravanes de més de 3.500 Kg, segueixen amb els mateixos límits que els camions. Els usuaris de campers són els que queden en una situació més complexa. Si estan registrats com a autocaravanes podran circular a 120 Km/h per les autopistes. Si són vehicles mixtos adaptables o derivats de turisme hauran de circular fins als 100 Km/h però si estan classificats com a furgonetes no poden passar dels 90 Km/h.

Tot això començarà a entrar en vigor el 29 de gener d’aquest nou any 2019.

Font: soycaravanista.es