HOMOLOGAR ELS ACCESSORIS DE LA MEVA AUTOCARAVANA, CAMPER O CARAVANA

HOMOLOGAR ELS ACCESSORIS DE LA MEVA AUTOCARAVANA, CAMPER O CARAVANA

Aquest 1 de novembre del 2022 va entrar en vigor la 7a Revisió del Manual de Reformes de Vehicles del Ministeri d’Indústria, on hi ha una sèrie de modificacions que afecta la majoria de propietaris d’autocaravanes, campers i caravanes, i cal tenir en compte per a la nostra propera revisió d’ITV.

En aquesta revisió hi ha incorporat grans canvis pel que fa als accessoris de les autocaravanes o campers. Aquí us detallem com caldrà homologar alguns elements, com ara tendals, antenes parabòliques o plaques solars, a partir d’ara.

Al Manual de Reformes número 7 en què a la Secció I, Grup 8 (8.52), Carrosseria, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, es modifica entre altres que la instal·lació de Plaques solars, Antenes Parabòliques i Tendals, a les autocaravanes, es considera una reforma, quan anteriorment, mai no s’havia interpretat com una transformació. Per aquest motiu, fins avui, mai va ser necessari tenir homologat a la fitxa tècnica els accessoris muntats de la teva autocaravana o camper.

Què passa a les autocaravanes, campers o caravanes que ja tenien instal·lats accessoris abans de l’1 de novembre 2022, abans de l’entrada en vigor de la 7a Revisió del Manuel de Reformes?

Aquí el Ministeri d´Indústria ens dóna un respir ja que, ens dóna un termini de 2 anys o temps fins a la propera revisió d´ITV, per homologar aquests accessoris.

D’aquesta manera, tindrem temps suficient per poder realitzar els tràmits necessaris per homologar els accessoris a la nostra autocaravana, caravana o camper.

Hi ha alguns accessoris que no caldrà homologar?

Sí, hi ha alguns elements que no es consideren reforma al vehicle, per tant, no cal que aquests apareguin a la fitxa tècnica i no caldrà homologar-los. I aquests són:

Portabicicletes que no perforin el xassís
Sensors i càmeres d’aparcament
Esglaó retràctil manual (no elèctric)
Antena de ràdio o de TV (no parabòlica)
Tendals caravanstyle o caravanstore
Moure Control
Airejadors o Reixetes de ventilació
Panys exteriors a les portes de la zona de càrrega

Quins accessoris podrem homologar a la ITV amb només un Informe de Conformitat?

Ens referim a quins accessoris podrem homologar sense haver de fer un informe tècnic amb un enginyer. Només portant un informe de conformitat a la ITV declarant que aquests accessoris estaven instal·lats amb anterioritat a l’1 de novembre del 2022.

L’Informe de Conformitat es pot fer de manera més econòmica a un projecte tècnic. I es fa de manera fàcil, amb el certificat de taller i fotografies dels accessoris, s’envia aquesta informació a un laboratori tècnic perquè et faci l’Informe de Conformitat. Amb aquest document, ja podràs anar a la ITV per homologar els teus accessoris.

I aquests són:

Reducció o ampliació de places
Bases giratòries o substitució de seients
Mobiliari i elements de la zona de garatge
Dipòsit d´aigua interior
Placa solar
Tendal
Antena parabòlica
Generador
Aires Condicionats d´interior

Per realitzar aquesta modificació, només hem d’acudir a qualsevol ITV i ho ha de fer el titular del vehicle. A la ITV ens donaran la informació exacta de la documentació que hem de portar, per fer aquesta modificació.

La resta d’accessoris instal·lats, que no siguin aquests elements detallats, no es poden incorporar a la fitxa tècnica d’aquesta manera.

I què passa amb els accessoris de 12v i de gas?

En concret, si portes instal·lats a la teva autocaravana o camper aquests accessoris, portaràs realitzar l’informe de conformitat + butlletí elèctric o de gas. Excepte en vehicles on ja vinguessin instal.lats de serie o de fàbrica. En aquests casos, només serà necessari el butlletí de gas o elèctric.

Bateria addicional
Il·luminació interior
Instal·lació de gas
Instal·lació de GLP

Accessoris que sí que necessiten un projecte tècnic realitzat per un enginyer

Hi ha alguns accessoris que de manera irremeiable, per poder homologar-los a la ITV, s’haurà de fer un projecte tècnic mitjançant un enginyer. I aquest tràmit té un cost econòmic afegit i més dificultat per poder realitzar l’homologació correctament. Aquests accessoris són:

Dipòsit d’aigua als baixos
Esglaó retràctil elèctric
Sostre elevable
Suspensió pneumàtica
Finestres o claraboies de mides diferents a les de serie (que modifiquin les mides del vehicle)
Portaequipatges ancorats en llocs diferents dels previstos

Cal afegir que, en el cas que haguem d’homologar diversos accessoris a la nostra autocaravana i entre ells, un no necessiti de projecte tècnic però un altre sí que ho necessiti, en aquest cas, haurem de realitzar projecte tècnic per als dos accessoris.

El fet de disposar d’un accessori que necessita un projecte tècnic per a la seva homologació correcta, ens obliga a realitzar aquest mateix projecte per a la resta d’accessoris que tinguem instal·lats.

Ets client nostre i t’instal·lem algun accessori al nostre taller M3?

Tots els nostres clients a qui els haguem instal·lat algun accessoris que no estigui contemplat a la fitxa tècnica, us preguem que contacteu amb nosaltres per estudiar per a cas en concret.

Us ajudarem a realitzar tots els tràmits necessaris i us donarem la informació que necessiteu.

Per contactar amb nosaltres podeu enviar-nos un email a info@m3caravaning.com i detallar-nos quin vehicle teniu, quins accessoris teniu muntats i adjuntant la fitxa tècnica del vehicle.